تیس تاس

رستوران سنتی

آدرس: تهران ستارخان، سازمان آب، بین اسدی و هشتم، پاساژ مهرگان، طبقه دوم

تلفن:

2144254502

تیس تاس | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.