سراج 

رستوران سنتی

آدرس: تهران میدان فاطمی – خیابان جویبار – خیابان زرتشت غربی به سمت ولیعصر – پلاک 9

تلفن:

2188949404

ظرفیت: 55نفر

سراج  | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.