فاروق

رستوران سنتی

آدرس: تهران خیابان پیروزی شرق، روبروی مترو ابن سینا(شیخ الرئیس سابق)

تلفن:

9373981599

ظرفیت: 84نفر

فاروق | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.