آپادانا

سفره خونه ها

آدرس: : تهران خیابان فاطمی، روبروی سازمان اب، خیابان پروین اعتصامی، کوچه یکم، پلاک 10

تلفن:

2188966377

ظرفیت: 50نفر

آپادانا | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.

پیشنهادات خوشگذرونی این هفته