هوبره

رستوران سنتی

آدرس: تهران رسالت، خيابان هنگام، چهارراه استقلال به سمت شرق، خيابان كوهستان، باغ پرندگان تهران

تلفن:

2177047556

ظرفیت: 180نفر

امکانات

اینترنت رایگان

پارکینگ اختصاصی

قسمت روباز

توضیحات و ویژگی ها

80نفرداخلی 100نفر فضای خارج

هوبره | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.