طهرونیا

سفره خونه ها

آدرس: تهران نازی آباد خیابان پارس(اکبر مشهدب)جنب پست بانک

تلفن:

2155054863

امکانات

نزدیک به مترو

نزدیک به ایستگاه اتوبوس

طهرونیا | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.