زوفا

هتل کافه ، رستوران

آدرس: تهران اتوبان حقانی بعداز کتابخانه ملی جنب روگذرشهید همت غرب

تلفن:

212266644

ظرفیت: 100نفر

امکانات

قسمت روباز

توضیحات و ویژگی ها

با هماهنگی قبلی جای پارک آسان

زوفا | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.

پیشنهادات خوشگذرونی این هفته