شاهین

رستوران سنتی

آدرس:  تهران چهار راه لشگر، خیابان کمالی، روبروی اداره پست، نرسیده به خیابان غفاری، پاساژ خلیج فارس، طبقه اول

تلفن:

2155425144

ظرفیت: 30نفر

شاهین | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.