بوم گردی بوم کلبه کهکران - سپیدان

بوم گردی

آدرس: استان فارس- شهر سپیدان- فرعی شش پیر- روستای کهکران

ظرفیت: 53

امکانات

پرسنل مسلط به زبان انگلیسی

پارکینگ اختصاصی

توضیحات و ویژگی ها

حمام مشترک- راهنمای تور- توالت ایرانی- سیستم گرمایشی و سرمایشی- توالت فرنگی- ساعت تحویل اتاق به مسافر: ساعت 14- ساعت تخلیه اتاق: ساعت 12

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.