بوم گردی نایب علی خان - سمنان

بوم گردی

آدرس: استان سمنان- شهر شاهرود- بیارجمند - روستای دستجرد

ظرفیت: 15

توضیحات و ویژگی ها

راهنمای تور- آشپزخانه- سیستم گرمایشی و سرمایشی- ساعت تحویل اتاق به مسافر: ساعت 9- ساعت تخلیه اتاق: ساعت 14

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.