بوم گردی حاج بابای آفوس - آفوس

بوم گردی

آدرس: استان اصفهان- شهر آفوس- خیابان دانش- کوچه میثم- اقامتگاه حاج بابا

ظرفیت: 45

توضیحات و ویژگی ها

ساعت تخلیه اتاق: ساعت 15

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.