گامبی 

فست فود

آدرس: تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 1.

تلفن:

02143994399

ظرفیت: 10نفر

گامبی  | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.