آریانو (پاسداران)

رستوران مجلل یا لاکچری

آدرس: تهران پاسداران، روبروی بوسان چهارم، رستوران ایتالیایی آریانو (بازیلیکو)

تلفن:

02122585865

توضیحات و ویژگی ها

ازساعت 12تا 4 و 19 الی 23

آریانو (پاسداران) | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.