بوم گردی پارسا - مهدی شهر

بوم گردی

آدرس: استان سمنان- شهر سمنان- 10 کیلومتری شمال سمنان

ظرفیت: 30

توضیحات و ویژگی ها

ساعت تحویل اتاق به مسافر: ساعت 14- ساعت تخلیه اتاق: ساعت 12

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.