بوم گردی عارف و ماهرخ قوژد -گناباد

بوم گردی

آدرس: استان خراسان رضوی- شهر گناباد- روستای قوژد

ظرفیت: 40

توضیحات و ویژگی ها

ساعت تحویل اتاق به مسافر : ساعت 14- ساعت تخلیه اتاق : ساعت 12

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.