استخر زمزم

استخر و پارک آبی و غواصی دلفین ها و شیرهای دریایی

آدرس: تهران- اتوبان شهید بابایی - خروجی حکیمیه - شهرک مسکونی سازمان آب(زمزم سابق) استخر زمزم

تلفن:

2177106433

توضیحات و ویژگی ها

استخر شنا- بوفه- استخر بزرگسالان

استخر زمزم | خوشگذرونا

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.

پیشنهادات خوشگذرونی این هفته