بوم گردی بی بی بانو - بردسکن

بوم گردی

آدرس: استان خراسان رضوی- شهر بردسکن- روستای کبودان

ظرفیت: 35

توضیحات و ویژگی ها

ساعت تحویل اتاق به مسافر : ساعت 14- ساعت تخلیه اتاق : ساعت 12

ارسال نظر

دیدگاه خود را در مورد این خوشگذرونی بنویسید.